Tượng Bác Hồ Bán Thân Bằng Đồng Đường Nét Tinh Xảo, Kích Thước Chuẩn Xác