Trống Đồng Đông Sơn Họa Tiết Sống Động, Mang Nhiều Ý Nghĩa