Đỉnh Thất Lân Vờn Cầu Khảm Tam Khí Cao Cấp, Đa Dạng Kích Cỡ