Đỉnh Đồng Thờ Cỡ Lớn – Giá Tận Gốc, Không Qua Trung Gian