Các chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Đồ đồng Thành Lợi luôn là một vấn đề mà Đồ đồng Thành Lợi rất quan tâm và coi trọng. Tất cả chính sách bảo mật của chúng tôi luôn luôn dựa trên nền tảng các điều luật qui định của pháp luật cụ thể tại: điều 68 đến Điều 73 Nghị Định 52/2013/NĐ-CP

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin khách hàng

Đồ đồng Thành Lợi không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng,tuyệt đối  không thu thập thông tin trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được phép sử dụng trong nội bộ của chúng tôi nhằm liên lạc trao đổi trong quá trình khác hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin khách mà Đồ đồng Thành Lợi lưu trữ bao gồm:

+Tên người liên hệ cá nhân,tổ chức

+Số điện thoại

+ Email

+ Địa chỉ khách hàng

…..

Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ tên, số điện thoại và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh để có thể giao sản phẩm cho quý khách và sử dụng trong nội bộ chúng tôi.

Thời gian lưu trữ thông tin

Đồ đồng Thành Lợi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng cho đến khi hoàn thành hoặc khi khánh hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.Ngoài ra thời gian lưu trữ tối đa là 6 tháng kể từ khi hoàn hành hợp đồng.

Vấn đề bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Đồ đồng Thành Lợi luôn luôn quan tâm đến quyền riêng tư của khách hàng khi quý khách sử dụng những dịch vụ của chúng tôi. Đồ đồng Thành Lợi hiểu rằng quý khách cũng rất quan tâm đến việc những thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi có được bảo mật an toàn hay không? Và chúng tôi luôn muốn quý khách sẽ thật yên tâm ,tin tưởng khi tham gia các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Vì vậy Đồ đồng Thành Lợi cam kết sẽ tuyệt đối bảo mật thông tin khách hàng an toàn nhất.

Đồ đồng Thành Lợi xây dựng chính sách bảo mật này để chứng minh cho cam kết về sự an toàn bảo mật thông tin với quý khách. Qua Chính sách bảo mật thông tin, chúng tôi muốn quý khách hiểu hơn về việc thông tin khách hàng mà Đồ đồng Thành Lợi yêu cầu, cùng với việc sử dụng,chia sẻ thông tin khách hàng song song với đó việc bảo mật thông tin khách hàng của hệ thống.

Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng chọn Đồ đồng Thành Lợi là đơn vị hợp tác ,gửi gắm niềm tin của mình đối với chúng tôi.