Bộ đỉnh đồng ngũ sự khảm tam khí cao cấp hoạ tiết sắc nét